บันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีหมายถึงการบันทึกข้อมูลการเงินที่เกิดขึ้นกับบุคคลและองค์กรหรือธุรกิจ การลงบัญทึกบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีหรืออาจจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของการทำบัญชีก็ว่าได้

เจ้าหน้าที่ของเราจะดูบัญชีห้อัพเดทอยู่ตลอดรวมถึงการคำนวนรายรับรายจ่าย ใบเสร็จ หนี้ค้างจ่าย สินทรัพย์ค้างรับละ กำไร ขาดทุน เจ้าหน้าที่ของเราจะคำนวนและบันทึกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทุกๆวันและนอกจากนั้นแล้วเรายังใช้วิธีบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบัญชีโดยเฉพาะ แบ่งแยกได้เป็นสองประเภทคือการระบบบันทึกแบบเดี่ยวและระบบบันทึกแบบคู่ การบันทึกเดี่ยวจะบันทึกรายรับรายจ่ายไว้ใน บันทึกรายรับรายจ่ายและแยกรายการเบิกเงินสดย่อย ?หนี้ค้างจ่าย สินทรัพย์ค้างรับ ส่วนระบบบันทึกแบบคู่ จะบันทึกทั้งเดบิตและเครดิต รวมถึง การบันทึก ยอดขาย ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จ และ ค่าใช้จ่าย โดยที่เราจะบันทึกทุกรายการตามบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่ รายการรายวัน ระบบบัญชีแยกประเภทไปจนถึงขั้นตอนของงบทดลอง เพื่อการจัดทำงบดุล กำไรขาดทุน เป็นต้น การบันทึกบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมการเพื่อจัดทำงบการเงิน

สิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันในการบันทึกบัญชีคือ:

  • บันทึกการเคลื่อนไหวต่างๆในสมุดบัญชีและในไฟล์คอมพิวเตอร์และจะทำการอัพเดททุกครั้งที่จำเป็น
  • เปรียบเทียบรายการต่างๆจากไฟล์คอมพิวเตอร์กับสมุดบันทึกว่าหากจุดไหนที่ไม่ตรงกันและต้องแก้ไขก็จะแก้ไขทันที
  • ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และงบการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามการหลักการคำนวนหรือใส่รหัสถูกต้องหรือไม่

เราใช้โปรแกรม ตารางคำนวน และระบบฐานข้อมูล เพื่อความคล่องตัวและสดวกสำหรับลูกค้า ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาอีกด้วย