วางแผน และที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

งานด้านภาษีอากรจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีแต่จะสายไปแล้วกับการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ท่านจ่ายภาษีน้อยที่สุดตามกฏหมายกำหนด การวางแผนด้านภาษีอากรที่ทำให้กับลูกค้าของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาและทบทวนสถานะอย่างรอบด้านโดยการพูดคุยเราจะดูจากรายจ่ายของท่านทุกรายการเพื่อหาช่องว่างในการลดค่าใช้จ่ายให้กับท่าน ทุกอย่างที่เราทำจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบัญชี และข้อกฏหมาย เราจัดเตรียมรายละเอียดและเอกสารต่างๆให้ท่านตลอดทั้งปีเพื่อการวางแผนที่เป็นประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบ?วัตถุประสงค์ในการวางแผนด้านภาษีอากรก็เพื่อลดภาระด้านภาษีอากรให้กับท่าน แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นั้นเราจำเป็นต้องเริ่มต้นวางแผนในช่วงต้นปีและติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดปี บริการของเราไม่ได้มีแค่การเตรียมการในด้านภาษีเงินได้เท่านั้น เรายังวางแผนคลอบคลุมไปถึงภาษีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เป็นผู้ช่วยในด้านภาษีอากรต่างๆ รายงานวางแผนด้าภาษีอากรต่างประเทศ และงานด้านภาษีอากรอื่นๆ