สมัครงาน

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความสามารถและรักในหน้าที่และงานของคุณ

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • เพศหญิงอายุ 18-27 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word, Internet
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • บันทึกบัญชี, สรุปรายงานนำส่งสรรพากร, ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ในงานบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ภงด.3 ภงด.53 เป็นต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความจำดี มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

 

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

รายละเอียดงาน: รับ-ส่ง เอกสารให้ลูกค้า สรรพากร ประกันสังคม รวมทั้งจดทะเบียนบริษัทฯ

คุณสมบัติ:

 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • บุคคลิกดี มีความขยันและอดทนในการทำงาน
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี และมีใบขับขี่
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8.30 น -17.00 น

 

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เบทเตอร์ ยูนิค แอคเค้าติ้ง  ต้องการรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ฝึกหัดงาน 500 ช.ม. สำนักงานมองเห็นถึงความสำคัญในการฝึกปฎิบัติงาน จากประสบการณ์ทำงานจริงในงานด้านบัญชี จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการฝึกปฎิบัติงาน ในด้านการทำบัญชี วางผังระบบบัญชี การใช้โปรแกรมบัญชี ฝึกปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงาน กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัครงานดังนี้ 1. สำเนาใบทรานสคริป 2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง นักเรียน ปวช. ปีที่1-3 และนักเรียน ปวส. ปีที่ 1-2 และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
 • ขยัน มีความรอบคอบ, รับผิดชอบงานสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ผลตอบแทน มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกหัดงาน

หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงานติดต่อได้ที่ job@onlyaccountingsolutions.com