วางระบบบัญชี

คำว่าการบัญชีนั้นมีความหมายดังเช่นศาสตร์แห่งการวัดผล การอธิบาย และการตีความ ในการเคลื่อนไหวทางธุรกิจ และคือกระบวนการของการวัดผลกำไรหรือการสูญเสียทางธุรกิจ ทั้งนี้การบัญชียังมีความสำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินทางุรกิจเพื่อ
read more

เกี่ยวกับเรา

เคลีย์บัญชี

รับเคลียร์ปัญหาบัญชี

บริษัท เบทเตอร์ ยูนิค แอคเค้าติ้ง จำกัด ( Better Unique Accounting Co.,Ltd.) เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้าน บัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านวางระบบบัญชีต่างๆ โดย บริษัทฯ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ ทั้งทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี? โดยจะนำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยลูกค้า ในการวางแผน ป้องกันปัญหา รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
บริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลด้านบัญชี และ งบการเงิน ดังนั้น จึงเน้นเรื่องคุณภาพด้านการบริการ ความถูกต้อง และ ความตรงต่อเวลาเพื่อลูกค้าสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับ องค์กรรัฐบาล เช่น กระทรวงพาณิชย์? สรรพากร เป็นต้น?บริษัท? ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ และ การพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เจริญก้าวหน้าต่อไป